Önemli Kurum ve Kuruluşların Web Adresleri
Kamu Kurumları Bakanlıklar
Üniversiteler Bankalar
Gazeteler    

KAMU KURUMLARI
 
BAKANLIKLAR

 

 

 

Başa Dön

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİRİMLERİ

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı
Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
İlköğretim Genel Müdürlüğü
Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
Ticaret ve Turizm Öğretim Genel Müdürlüğü
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü
Personel Genel Müdürlüğü

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı
Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
 
EĞİTİM KURUMLARI

Abant İzzet Baysal University, Bolu
Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar
Akdeniz University, Antalya
Anadolu University, Eskisehir
Anadolu University I.I.B.F., Eskişehir
Ankara University, Ankara
Anadolu University MMF, Eskişehir
Ankara University Faculty of Dentistry, Ankara
Ankara University Medical School, Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Ankara
Ankara Tıp Fakultesi Plastik Cerrahi Kliniği, Ankara
Ankara Tıp Fakultesi Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
Ankara University Faculty of Communication, Ankara
Ankara University Faculty of Pharmacy, Ankara
Ankara University Institution of Health Sciences, Ankara
Atatürk University, Erzurum
Balıkesir University , Balıkesir
Balıkesir University FTP Service, Balikesir
Başkent University, Ankara
Baskent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
Başkent Üniversitesi Hastanesi, Ankara
Bilkent University, Ankara
Bilkent University Bups, Ankara
Bilkent University Computer E. and Information Science, Ankara
Bilkent University Electronic E. , Ankara
Bilkent University Graphics Design Dept , Ankara
Bilkent University Management Dept., Ankara
Bilkent University Science, Ankara
Bilkent University Tourism, Ankara
Bilkent University Undergraduate, Ankara
Boğaziçi University, Istanbul
Boğaziçi University Biology, İstanbul
Boğaziçi University, Busim Lab., İstanbul
Boğaziçi University, Computer Network Research Lab, İstanbul
Boğaziçi University, Computer Science, İstanbul
Boğaziçi University, Electronic E., İstanbul
Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Klübü, İstanbul
Boğaziçi University, Kandilli Rasathanesi , Istanbul
Boğaziçi University, Industrial E., İstanbul
Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Klübü, İstanbul
Boğaziçi University, Mechatronic Lab, Istanbul
Boğaziçi University, Physics, Istanbul
Celal Bayar University, Manisa
Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas
Cyprus International University, Kıbrıs
Çankaya Üniversity, Ankara

Başa Dön

Çukurova University, Adana
Çukurova University, Faculty of Medicine, Department of Orthopaedics and Traumatology, Adana
Çukurova University, Faculty of Agriculture, Adana
Çukurova University, Faculty of Medicine-Tıp Fakültesi, Adana
Çukurova University Faculty of Medicine Department of Anesthesiology and Reanimation, Adana
Çukurova Univ. Tip Fak Gogus ve Kalp Damar Cer ABD, Adana
Çukurova University, Faculty of Medicine, Orthopaedics., Adana
Çukurova University, Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Adana
Deniz Harp Okulu, İstanbul
Department of Obstetrics and Gynecology Ataturk University, Erzurum
Dicle Üniversitesi, Diyarbakır
Dokuz Eylül University, İzmir
Dokuz Eylül University, Electronic E., İzmir
Dokuz Eylül University, Faculty of Arts and Sciences, İzmir
Dokuz Eylül University,Computer E., İzmir
Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İzmir
Dokuz Eylül Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, İzmir
Eastern Mediterranean University, Gazi Magusa
Ege University, İzmir
Ege University Chemical Engineering Department , İzmir
Ege Universitesi Faculty of Sciences , İzmir
Ege University, Edebiyat Toplulugu , İzmir
Ege University, International Computer Institute , İzmir
Ege University, Social Sciences, İzmir
Ege University, Textile, İzmir
Ege University, Dentistry, İzmir
Ege University, Pharmacy , İzmir
Ege University, Agriculture, İzmir
Erciyes University, Kayseri
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kayseri
European University of Lefke, North Cyprus
Fatih University, İstanbul
Gata Mil.Medical Faculty Radiation Oncology Department, Ankara
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat
Galatasaray University, İstanbul
Gazi University, Ankara
Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Ankara
Gaziantep University, Gaziantep
Gazi Iletisim Fakultesi, Ankara
Gazi Universitesi Teknik Egitim Fakultesi, Ankara
Gaziosmanpasa University, Tokat
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze / Kocaeli
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Biyofizik Departmanı, Ankara
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara
Hacettepe University, Ankara
Hacettepe University, Computer Sci. E., Ankara
Hacettepe University, Electronic E, Ankara
Hacettepe University, Geology E., Ankara
Hacettepe University, Institute of Oncology, Ankara
Hacettepe University, Mathematics, Ankara
Hacettepe University, Medical Faculty-Genetics, Ankara
Hacettepe University, Nuclear E., Ankara
Hacettepe University, Physics E., Ankara
Hacettepe University, Statistics, Ankara
Hava Harp Okulu (The Turkish Air Force Academy), İstanbul
Istanbul Universitesi, Istanbul
İistanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul
İnönü Üniversitesi, Malatya
İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul
International American University, İstanbul
İstanbul Technical University, İstanbul
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Klübü, İstanbul
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi, İstanbul
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul
İzmir Institute of Technology (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü), İzmir
İzmir Institute of Technology (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü), Computer E., İzmir
Kara Harp Okulu (Military Academy), Ankara
Kara Harp Okulu Multimedya Kulübü , Ankara
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rad. Onkolojisi Anabilim Dalı, Trabzon
Karadeniz Technical University, Trabzon
Kocaeli Universitesi, Kocaeli
Koç University, İstanbul
Kırıkkale University , Kırıkkale
M.S.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, İstanbul
METU-VLSI Home Page, Ankara
Muğla University, Muğla
Marmara University, İstanbul
Middle East Technical University, Ankara
Middle East Technical University, Organizations and Centers, Ankara
Middle East Technical University, Student Groups, Ankara
Middle East Technical University, Departments, Ankara
Mimar Sinan University, İstanbul
Mimar Sinan University, İstanbul Museum of Painting and Sculpture, İstanbul
Mimar Sinan University, Mediaccess - A Multimedia Lab for Architecture, İstanbul
Mimar Sinan University, Turkish Film and TV Institute, İstanbul
Mimar Sinan University, Turkish Sculpture VR, İstanbul
Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay
Niğde Üniversity, Niğde
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun
Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir
Osmangazi University Department of Electrical Engineering, Eskişehir
Polis Akademisi Başkanlığı, Ankara
Sakarya Universitesi, Sakarya
Suleyman Demirel Universitesi
The School of Tourism Management & Hotel Administrartion, Aydın
Uludağ University, Bursa
U.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Donanımı Programı, Bursa
Uludağ University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Bursa
Yakın Doğu Üniversitesi, İstanbul
Yeditepe University, İstanbul
Yeditepe Uni. Hukuk Fakultesi, İstanbul
Yıldız Technical University, İstanbul

Başa Dön

BANKALAR   GAZETE VE DERGİLER
  •  
  • Başa Dön