Page: 1 2
  Faaliyet Adı tarihi Konusu
1 3.BDK toplantısı 16.12.2004  
2

Pilot Kurumların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Toplantısı

04.01.2005  
3
Pilot Kurum Yöneticilerine Yönelik Modul 1, 2 Kolaylaştırılıcılık Semineri 08-09/10-11 Şubat 2005  
4
İstanbul Bölgesi 2.STK Toplantısı 22.Şubat.2005  
5
Eğiticilerin Eğitim Modul 3 28 Şubat 01 Mart 2005  
6
Iş Piyasası Ihtiyaç Analizi ve Beceri İhtiyaç Analizi Semineri 16-17 Mart 2005
Müdür ve Değişim Önderleri katılacak
7
Yönetici Eğitimi Modul 3 12-13-14-15 Nisan 2005  
8
Yönetici Eğitimi Modul-3 Kolaylaştırıcılık 15-15/16-17 Haziran 05-06/07-08 Temmuz 2005  
9
4.BDK Toplantısı,Kocaeli 29 Haziran 2005  
10 Yönetici Eğitimi Modul 4 04/05-06/07 Ekim 2005  
11 Yönetici Eğitimi Modul 4 Kolaylaştırıcılık

28-29 Kasım 205

01-02 Aralık 2005

 
12 Eğiticilerin Eğitim Modul 5 10-11 Ekim 2005  
13 Tekirdağ İli SWOT Analizi 27 Eylül 2005